LEVERINGSVOORWAARDEN TENTEN

Tenten kunnen gemakkelijk aan een woning of garage gebouwd worden en kunnen zowel op harde ondergrond als gras gezet worden. Bij het opzetten en afbreken van de tent dienen tenminste 2 personen mee te helpen.

De plaats waar gehuurde moet komen staan, moet indien mogelijk geheel vrij en ontruimd zijn.

 1. Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven eigendom van Jansen-van Lierop Tentenverhuur.
 2. De huurder blijft aansprakelijk voor de door hem gehuurde goederen.
 3. De huurder is altijd aansprakelijk voor beschadiging, verlies en diefstal van de gehuurde goederen. De schade (behoudens brand of stormschade) wordt in rekening gebracht aan de huurder. Bij brand wordt € 500,– eigen risico in rekening gebracht aan de huurder.
 4. Jansen-van Lierop Tentenverhuur is niet aansprakelijk jegens huurder en/of derden voor gebreken aan gehuurde goederen, schade aan terrein, gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen van het gehuurde; of het door overmacht niet leveren van de goederen.
 5. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook bij huurder en/of derden ontstaan door de gehuurde goederen.
 6. Er mag niet gebakken of gebraden worden in de tent.
 7. Er mogen geen lampen/verwarming tegen de zeilen hangen.
 8. De tent mag niet worden versierd met verf of afgevend materiaal zoals bijvoorbeeld gekleurd papier. Indien dit toch gebeurt komen er reinigingskosten of schadekosten bij.
 9. In geval van storm of noodweer zijn wij gerechtigd de overeenkomst niet uit te voeren. Er zal altijd contact met u worden opgenomen.
 10. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor stagnatie bij toeleveranciers waarvan Jansen-van Lierop afhankelijk is en in geval van algemene vervoersproblemen.
 12. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Jansen-van Lierop de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 13. Indien door de opdrachtgever helpers zijn toegezegd bij het opzetten of afbreken van een tent en deze niet of niet in voldoende mate aanwezig zijn, hebben wij het recht de overeengekomen huurprijs met 20% te verhogen.

LEVERINGSVOORWAARDEN GOEDEREN

 1. De huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde staat af te leveren als hij deze ontvangen heeft. Bij het niet schoon retour brengen van de gehuurde goederen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Bij servies, bestek en glaswerk zijn de schoonmaakkosten inbegrepen. Wij doen dus de afwas voor u. Linnengoed hoeft niet gewassen te worden maar moet wel droog retour.
 2. Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven eigendom van Jansen-van Lierop Tentenverhuur.
 3. De huurder blijft aansprakelijk voor de door hem gehuurde goederen.
 4. In huurders eigen belang raden wij aan de gehuurde goederen voor gebruik te controleren en eventuele tekorten per omgaande aan Jansen-van Lierop te melden. Reclamaties van breuk of tekorten worden na gebruik niet meer geaccepteerd.
 5. De huurder is altijd aansprakelijk voor breuk, beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen.
 6. Bij annulering van gereserveerde goederen is 20% van het factuurbedrag verschuldigd mits anders overeengekomen.